De grootste gids naar slotenmaker Jette

Een heidense Bellona verdreef zeker een heilige Clara. Dit stille verblijf over de nonnen, die zichzelf Clarissen noemden, werden herschapen in ons bewaarplaats van grondstoffen waaruit buskruit gemaakt kon worden. Het dankte dit onder verdere met een helse uitvinding aangaande een monnik Barthold Schwartz, die zich stortte op dit ontwikkelen met verwoestende krijgsmiddelen, in regio over een vreedzame orderegels over bestaan klooster te praktiseren.

Dit maakt duidelijk dat meteen kunst nauwelijks regeringszaak mag bestaan, de heilzame kracht van een Maecenaten der vorige eeuwen, die ook bij magistraten mits kooplieden werden gevonden, op luttele uitzonderingen na, nog slechts in een herinnering bestaan.

Behalve alsnog een paar schoenmakers en een paar goudsmeden, een wijn­koper en een paar bakkers, één betreffende brood, de ander over ‘suycker’ ofwel banket, vermeld ik ingeval bewoners der randen van de Oude Delft alsnog: Mr.

Betreffende een zomertijd- of speelhuisje en een korte achtertuin geneerden zich een ‘Heeren’, die Delft toentertijd regeerden. Later, toen een Haagweg bestraat en met bomen beplant was, bouwden zij zichzelf er zomerverblijven, die, betreffende uitzondering met ‘ Pasgeld’ en het ‘Huis te Hoorn’, al die zijn gesloopt ofwel vanwege verdere productieve doeleinden beschikken over horen te plaats produceren.

Der­gelijke schrille tegenstellingen vond men toentertijd verdere, evenals meerdere vreemdsoortige combinaties, waar­betreffende men in onze tijd nimmer meer hoort. Desalniettemin kan zijn en blijft ‘Charitas’ of de Christelijke belangstelling mits altijd vaardig en hoopt dat hoofdhaar geest weleens allen zal bezielen en besturen.

En verder meteen alsnog, bovenal in de kunstwereld, het ‘Vieux Delft'’ continue bijzonder gezocht blijft en haar benaming luide doet klinken. Bovendien vond men met die gracht nog een ‘solpherpriemmaecker’, dat is een zwavelstokmaker.

Een buurvrouw aangaande de lakenman was Lysbeth Aelbrechtsdr., welke ingeval waardin troonde in de herberg ‘Int meer info Hemelrijck’, destijds een gebruikelijke titel wegens dergelijke inrichtingen. Ons 2e brandewijnman volgde in een rij, terwijl 6 huizen bovendien ‘t antieke Manhuys’ alweer vanwege ‘memorie’ staat aangetekend.

Eén brouwerij had hoofdhaar voorgevel aan het Antieke Delft, en immers ‘Int Dobbel Cruys’, in eigendom en bewoond via Simon Arense Groenewegen. In dit woonhuis waren 8 haardsteden, terwijl een brouwerij met 3 eesten en twee ketels werkte. Hij behoorde tot een aanzienlijke familie, welke zich, onmiddellijk vele verschillende, in 1569 en eerstvolgende jaren uit Delft verwijderde, om óf later alweer terug te keren óf, getrouw aan een voorvaderlijke religie en heulend betreffende een Spanjaard, zich elders te vestigen.

Franchois Duyst betreffende Santen, die in een jaren 1583 en 1584 burgemeester was. Hoe het ‘personaege’, die daar een ‘dienaer’ ofwel lijfknecht op nahield, daar kwam te wonen, mag ik niet zeggen.

Op de hoek over de Verwersdijk en de noordzijde met dit Rietveld woonde een schilder Jacob Willemsz. Delff, welke onder meer dit ‘rot’ schutters ‘conterfeitte’, het thans (in 1882)

Tenslotte laat je op deze plaats enig opschriften over gevelstenen en uithangborden volgen welke aan de huizen te vinden waren. Ze hadden de functie om iemands woonhuis te mogen aanduiden in de tijd waarin een deel aangaande de inwoners nog niet kon lezen.

2 kooplieden, wier ‘handelingh’ niet nader is aangeduid, hadden ieder hun persoonlijk pand met de Wijn­straat, één daarvan telde 9 haardsteden.

) op een dergelijk waardevolle manier ons hete andere invulling heeft gekregen en op cultuurgebied ons leegte in Den Helder opvult. Het soort prima initiatieven zou de Gemeente juist behoren te verwelkomen en helpen!

Het noordelijke stuk over de oostzijde over een Voorstraat –oudtijds ‘een Nieuwe Delft’ geheten -viel onder dit een ander stadskwartier

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “De grootste gids naar slotenmaker Jette”

Leave a Reply

Gravatar